Dotacja

“Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

logo

Uprzejmie informujemy, iż firma JAN Katarzyna Bałdyga zrealizowała projekt: Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą „JAN” a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 8.2

Umowa nr: UDAPOIG.08.02.00-18-173/12-00
Realizacja projektu: 01.04.2013 r.-30.04.2014 r.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl